Činnosť notára arrow Poplatky
default color green color orange color

Nájdete nás tu

Od 1.7. 2014 nás nájdete na novej adrese
 
ulica: Rusovská cesta 36
Bratislava - Petržalka 
851 01

 

Nové

Vážení klienti, dovoľujeme si Vám oznámiť, že od 1. decembra 2007 je možné vyhotoviť výpis z obchodného registra obchodnej spoločnosti ktoréhokoľvek registrového súdu na celom území SR aj prostredníctvom notára.

notar3.jpg
Poplatky

Výšku odmeny za úkony v notárskej činnosti upravuje vyhláška MS SR č. 31/1993 Z.z. - o odmenách a náhradách notárov, v ktorej je odmena notára určená pevnou sumou alebo percentom z ceny notárskeho úkonu.

Príklady výšky poplatkov (výška poplatku zahŕňa 20 % DPH):

1.

Osvedčenie podpisu jednej osoby

2,87 eura

2.

Osvečenie fotokópie  - jedna strana

1,60 eura

3.

Za prijatie do úschovy - listina

31,87 eura

4.

Za prijatie do úschovy ak ide o cenný papier alebo peniaze:

- pri základe nepresahujúcom sumu 3 319,39 eura

- pri základe nad 3 319,39 eura do 16 596,96 eura

- pri základe nad 16 596,96 eura do 33 193,92 eura

- pri základe nad 33 193,92 eura do 331 939,19 eura

- pri základe presahujúsom sumu 331 939,19 eura

27,89 eura

59,75 eura

119,50 eura

199,16 eura

398,33 eura

5.

 Za spísanie závetu alebo listiny o vydední alebo odvolanie týchto úkonov

50,56 eura